newsflashes from the BBC

by Grzegorz Kwiatkowski


newsflashes from the BBC

we wear tweed blazers

listen to jazz

discuss Miłosz

who died a few months back

 

the Surrealists writing

about pink phantasmagorias

in maligna creating calligrams

in their eyes still

mustard gas from Verdun

while we at best get

newsflashes from the BBC

and filmed reminiscences

of ageing and emotional

Dachau survivors

© translated by Marek Kaźmierski (Should Not Have Been Born – Trilogy, Off_Press, 2011)

migawki z BBC News

nosimy tweedowe marynarki

słuchamy jazzu

rozmawiamy o Miłoszu

który zmarł kilka miesięcy temu

 

surrealiści pisząc

o różowych fantasmagoriach

w malignie tworząc kaligramy

mieli jeszcze w oczach

gaz bojowy z pól Verdun

a my co najwyżej

migawki z BBC News

i filmy ze wspomnieniami

podstarzałych i wzruszonych

więźniów obozu Dachau

© Grzegorz Kwiatkowski, Przeprawa (Zeszyty Poetyckie, 2008)