A Woman Announces Their Master’s Death to the Bees and Ties a Black Ribbon Round the Hive

by Justyna Bargielska


A Woman Announces Their Master’s Death to the Bees and Ties a Black Ribbon Round the Hive

It’s incredible what one burst pipe could do.

It’s incredible what one man and one woman could do.

The doors close behind the waiter, but they close behind you

just like all doors closing.

 

I’ve grieved with the bees over our parting

now I will try to enjoy what occurs before it

right up to the moment when I no longer know

what to do with the time I have left

 

and so I go to sleep and someone stands over me saying:

snakes sleep like this, curled in a ball like kittens or small children,

see, for this is the position in which you’re taken to heaven.

© translated by Maria Jastrzebska (Modern Poetry in Translation, No. 3 2013)

Kobieta obwieszcza pszczołom śmierć pana domu i zakłada czarną wstążkę na ulu

To niesamowite, co mogła zrobić jedna pęknięta rura.

To niesamowite, co mogli zrobić jeden mężczyzna i jedna kobieta.

Drzwi zamykają się za kelnerem, ale zamykają się za tobą

tak, jak każde drzwi, które się zamykają.

 

Opłakałam już przed pszczołami nasze rozstanie,

teraz spróbuję się cieszyć tym, co nastąpi przed nim,

aż do tego momentu, w którym przestaję wiedzieć,

co mam robić z czasem, który mi pozostał,

 

więc kładę się spać, a ktoś stoi nade mną i mówi:

węże tak śpią, zwinięte w kłębek jak kotki albo jak małe dzieci,

i patrzcie, bo to jest pozycja, w której biorą do nieba.

© Justyna Bargielska, Bach for my baby (Biuro Literackie, 2012)