To Chloris

If it’s true, Chloris, that you love me

then forgive me but I have no idea what to do

about issues like world hunger

or the Pope not allowing Blacks to use

condoms, the screen shutting down

and by shutting down revealing it’s no door.

About photographers who kill themselves

over photographs they’ve taken.

Though the light was amazing, they kill themselves.

 

If it’s true, Chloris, that you love me

then I don’t even know what to do with this sea

which by parting swallows unruly dogs,

unplanned children, ships and their captains,

cities, countries, worlds.  I swim in this sea

as long as I swim towards you, Chloris.  If

you love me tell me what to do

once I realise I’m swimming but I no longer love you.

© translated by Maria Jastrzebska (Modern Poetry in Translation, No. 3 2013)

Do Chloris

Jeśli to prawda, Chloris, że mnie kochasz,

to wybacz, ale kompletnie nie wiem, co mam zrobić

z takimi zagadnieniami, jak głód na świecie,

że papież nie pozwala Murzynom używać

prezerwatyw, że ekran w końcu gaśnie,

a gasnąc, ujawnia, że nie jest drzwiami. Że fotografowie

zabijają się z powodu zdjęć, które zrobili.

Choć światło było niesamowite, zabijają się.

 

Jeśli to prawda, Chloris, że mnie kochasz,

to nie wiem nawet, co mam zrobić z tym morzem,

które rozstępując się, połyka niesforne psy,

przypadkowe dzieci, statki z ich kapitanami,

miasta, kraje, światy. Pływam w tym morzu,

póki płynę do ciebie, Chloris. Jeśli mnie kochasz,

powiedz mi, co mam zrobić,

gdy zrozumiem, że w nim pływam, a już cię nie kocham.

© Justyna Bargielska, Bach for my baby (Biuro Literackie, 2012)