Salt with Fire

by Justyna Bargielska


Salt with Fire

                                              for Jurek

 

Do you know how you feel? Some discs

get recorded louder than other discs,

that's just how it is, but can you hear your voice?

I can't hear mine though I can hear yours.

 

Unless I'm at the bottom of an ocean. But not one of today's

just the one my son talks of sadly, pointing

to the school playground – once

all this was water, those stupid continents

divided it. Then he says, Mama

do you remember when we didn't need eyes?

 

Little man, how could I forget,

of the thousand adventures of my immortal soul

that was the best.

© translated by Maria Jastrzebska (Poetry Wales, Winter 2015, 50.3)

Sól i ogień

                                               Jurkowi

 

Czy wiesz, jak się czujesz? Niektóre płyty

są nagrywane głośniej niż niektóre inne płyty,

tak po prostu jest, ale czy słyszysz swój głos?

Ja nie słyszę swojego, chociaż słyszę twój.

 

Chyba że na dnie oceanu. Ale nie żadnego z dzisiejszych,

tylko tego, o którym mój syn mówi z żalem, pokazując

szkolne boisko: kiedyś tu wszędzie

była woda, te głupie kontynenty

ją podzieliły. I mówi: mamo,

pamiętasz, jak nie potrzebowaliśmy oczu?

 

Jak mogłabym zapomnieć, synku,

z tysiąca przygód mojej nieśmiertelnej duszy,

ta była najlepsza.

© Justyna Bargielska, Bach for my baby (Biuro Literackie, 2013; second edition, revised and expanded)