A project to change all the photo frames

by Justyna Bargielska


A project to change all the photo frames

On a long summer day lawnmowers can work from dusk to dawn.

You can wake up and fall asleep to their whirr,

to the story you don’t understand, but one day you'll have to

face that phenomenon. And then, farewell, marvelous world,

where anise candy is lascivious simply due to its content

of the letter s.

 

Since then, you’ve carried your ration yourself, without taking turns, for with whom.

You see butterflies or rainbows appearing out of the blue

for what they really are – harbingers of a sudden death,

yours or your kind's for many generations on all possible sides.

© translated by Katarzyna Szuster

Projekt wymiany ramek we wszystkich obrazkach

W długi letni dzień kosiarki mogą pracować od rana do nocy.

Możesz się budzić i zasypiać przy ich warkocie,

przy opowieści, której nie rozumiesz, ale kiedyś w końcu musisz

wyjść do tego zjawiska. I wtedy żegnaj, cudny świecie,

w którym cukierek anyżowy jest lubieżny przez zawartość

litery żet.

 

Odtąd przydzielone ci niesiesz sam, nie zmieniając się, bo z kim.

Znienacka pojawiające się motyle lub tęcze

bierzesz za to, czym naprawdę są – zapowiedź nagłej śmierci,

twojej i twoich na wiele pokoleń we wszystkie możliwe strony.

© Justyna Bargielska, Dwa fiaty (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2009)