An adventure

by Justyna Bargielska


An adventure

Was the Big Bang only about sex? A generic

mistake, a tremor due to other tremors? Oh,

captain, you wouldn’t like to swim in the scalding

basin of this poem, and having entered

its harbor, you wouldn’t go to bed with any

girl lurking for you in its slimy

alleys. Let the choir confirm

the energetic audit: here a clock

has no hands. A snake has a hand

instead of a head, but it curls up into a ball.

Girls of fatal proportions

throw these balls from heights into the night.

© translated by Katarzyna Szuster

Przygoda

Czy Big Bang to był tylko seks? Rodzajowa

pomyłka, drgnienie wskutek drgań? O,

kapitanie, nie chciałbyś pływać we wrzącym

akwenie tego wiersza, a zawinąwszy

do jego portu, nie poszedłbyś do łóżka

z żadną czyhającą na ciebie w jego śliskich

zaułkach dziewczyną. Niech chór potwierdzi

energetyczny audyt: tutaj zegar

nie ma wskazówek. Wąż ma wskazówkę

zamiast głowy, ale zwija się w kłębek.

Dziewczyny o zgubnych proporcjach

z wysoka rzucają te kłębki w noc.

© Justyna Bargielska, Dwa fiaty (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2009)