It’s none of these sweet watermelons

by Justyna Bargielska


It’s none of these sweet watermelons

That’s him. That isn’t. Can you see that woman?

I see her, too, but from within. You, Agfa, who loves scarlet,

look with me at that woman whom I see from within

while I slowly get used to the thought that there aren’t many women

like that and with another thought, quite similar, that there are millions of women like that.

 

Look at me, Agfa, while I can still turn around

without having to be better than the previous me, because it’s always

me, because he wouldn’t touch anyone who weren't me,

in this, past and future life. Actually, I think

that I gave birth to him, Agfa, I actually think that I could have.

© translated by Katarzyna Szuster

To nie jest żaden z tych słodkich arbuzów

To jest ten. Ten to nie jest. Widzicie tę kobietę?

Też ją widzę, tyle że od środka. Agfo, która kochasz czerwień,

popatrz ze mną na tę kobietę, którą ja widzę od środka

i powoli oswajam się z myślą, że nie ma wielu takich kobiet,

i z drugą, dość podobną, że kobiet takich są miliony.

 

Popatrz na mnie, Agfo, gdy jeszcze mogę się odwrócić

i nie muszę być lepsza od poprzedniej mnie, bo to zawsze

jestem ja, bo on nie dotknąłby nikogo, kto nie byłby mną,

w tym, przeszłym ani przyszłym życiu. Właściwie myślę,

że go urodziłam, Agfo, właściwie myślę, że mogłam to zrobić.

© Justyna Bargielska, Bach for my baby (Biuro Literackie, 2012)