About a girl who’ll burn in hell

by Justyna Bargielska


About a girl who’ll burn in hell

In the wonderment part of our program

a girl capable of the greatest cruelty,

of tarring a dog, of sleeping with three

boys at the same time, including one in her head,

is burning in hell.

 

When you’re pressing the button, please, remember

that no one has ever loved you as much as I have

and no one wanted to be free in your presence as much

as I did. I simply had

my limitations.

© translated by Katarzyna Szuster

O dziewczynie, która spłonie w piekle

W części zdziwieniowej naszego programu

dziewczyna zdolna do największego okrucieństwa,

do pomalowania psa na olejno, do spania z trzema

chłopakami naraz, w tym z jednym w głowie,

płonie w piekle.

 

Gdy będziesz wciskał guzik, proszę, żebyś pamiętał,

że nikt cię tak nigdy nie kochał jak ja

i nikt tak bardzo jak ja nie pragnął być wolnym

w twoim obliczu. Po prostu miałam

swoje ograniczenia.

© Justyna Bargielska, Bach for my baby (Biuro Literackie, 2012)