She counts on sex

by Justyna Bargielska


She counts on sex

The Church persists that corpses be buried

explaining that Christ himself wanted to be

buried. Sure, I was going to

be resurrected, and not be reborn

from ashes like a phoenix, says Christ,

but it doesn’t mean that others can’t

be reborn from ashes like a phoenix,

says Christ and He’s really

pissed off at this stupid Church.

Like a phoenix. In four hours

I’ll see you, whatever

happens, I’ll see you

in three hours.

© translated by Katarzyna Szuster

Ona liczy na seks

Kościół obstaje przy grzebaniu ciał,

tłumacząc, że sam Chrystus chciał być

pogrzebany. Pewnie, przecież miałem

zmartwychwstać, a nie odrodzić się

z popiołów jak feniks, mówi Chrystus,

ale to nie znaczy, że inni nie mogą

się odradzać z popiołów jak feniks,

mówi Chrystus i jest naprawdę

pissed off na ten głupi Kościół.

Jak feniks. Za cztery godziny

cię zobaczę, cokolwiek się

stanie, zobaczę cię

za trzy godziny.

© Justyna Bargielska, Bach for my baby (Biuro Literackie, 2012)