I am the Machine.

And God with his big fingers glowing with oil

picks me apart. Bit by bit.

Cleans every nut and bolt.

Places them all on a white sheet.

© Ida Linde, Maskinflickans testamente (2006)

Jag är Maskinen.

Och Gud med sina stora lysande och oljiga fingrar

plockar isär mig. Bit för bit.

Tvättar varje skruv och mutter.

Lägger de alla på ett vitt lakan.