Do you hear the children trying to learn machine songs in the school yard?

 

Here all the papers are in order.

The best-by date of the perishables extends

a week ahead.

The clothes will go to the Salvation Army.

I have blunded my dirty panties

I putt hem here by the foot of my bed. Throw them away.

 

I will rise again

when the cog wheels are put in place.

© Ida Linde, Maskinflickans testamente (2006)

Hör ni hur barnen försöker lära sig maskinsånger

på skolgården?

 

Häe ligger alla papper i ordning.

Kylvarornas bäst-före-datum sträcker sig

genom en vecka i tiden.

Kläderna ska till frälsningsarmén.

Mina smutsiga trosor har jag knölat ihop,

jag lägger dom här vid fotändan. Släng dom.

 

Jag kommer att ställa mig upp igen

när kugghjulen satts på plats.