She comes once a week.

We both know that she will be the one who finds me

and that is her job.

 

I could have gotten a job in the forest.

 

I who survived everyone

remember that I was born a motor cycle

that I was immortal

but that my oil was replaced with blood.

© Ida Linde, Maskinflickans testamente (2006)

Hemsamariten kommer en gång i veckan.

Vi vet båda att det är hon

som kommer att hitta mig

och att det är hennes arbete.

 

Jag skulle kunna ha tagit arbete i skogen.

 

Jag som överlevde alla

kommer ihåg att jag föddes som motocykel,

att jag var odödlig

men att min olja byttes ut mot blod.