The red epicenter

sometimes burst across the eye.

Eventually the trees grow new rings around their trunks

the earth erodes

and yet anther farmer sells his lands.

 

”Times move quickly when poeple die”

says the help Samaritan before she goes into the kitchen.

 

I am the Machine Girl.

© Ida Linde, Maskinflickans testamente (2006)

Det röda längst in

spicker ibland ut över ögat.

Allt eftersom lägger träden nya ringar

runt stammarna, jorden eroderar

och ännu en bonde säljer sin mark.

 

“Tiden går fort när folk dör“

säger hemsamariten innan hon går ut i köket.

 

Det är jag som är Mackinflickan.