The years settle themselves like extra rings around the iris

and the sorrows alter the acuity of the pupil.

 

At the cementary the headstones stand to attention

for those who lived facing the sky.

© Ida Linde, Maskinflickans testamente (2006)

Åren lägger sig som extra ringar runt iris

och sorgerna ändrar skärpan i pupillen.

 

På kyrkogården står stenarna resta i givakt

för dem som levde med ansiktet uppåt.