My father often talks about Gary Lineker.

A whole career without ever having had his name

on a red or yellow card

I ask what Gary Lineker was so afraid of

but Father won´t answer.

 

His only son dead, his face become another

what has been waitng behind comes forward.

I saw a new vein on my fathers´ body

from the neck down

like a river delta across his chest.

The blood trying to find a way past the sorrow.

© Ida Linde, Maskinflickans testamente (2006)

Min far talar ofta om Gary Lineker.

En hel karriär utan att någonsin få sitt namn noterat

på varken rött eller gult kort.

Jag frågar vad Gary Lineker var så rädd för

men far vill inte svara.

 

Den enda sonen är död och ansiktet blir ett annat,

det som väntat bakom träder fram.

Jag ser en ny åder på min fars kropp, från halsen

och vidare ut

som ett floddelta över bröstet.

Blodet försöker finna en väg förbi sorgen.