I have to tell Father about my tattoo

because he will be the one identyfing me at the morgue.

 

”No that is not my daughter

because she has no tattoos”

 

and I will lie alone under the headstone.

 

The tattoo is of two trees

and a person whose back is turned towards them.

© Ida Linde, Maskinflickans testamente (2006)

Jag är tvungen att berätta för far om tatueringen

eftersom han ska identifiera mig på bårhuset.

 

“Nej, det där är inte min dotter

ty hon har inga tatueringar“

 

och jag ska ligga ensam under stenen.

 

Tatueringen föreställer två träd

och en människa som vänder träden ryggen.