When the coffin is carried alongside the fields

the earth is lying face up.

 

At the funeral Father said

”Those who God love die young”

© Ida Linde, Maskinflickans testamente (2006)

När kistan blir buren längs åkrarna

ligger jorden med ansiktet vänt uppåt.

 

På begravningen sa far

“Den Gud älskar dör ung“