It was the first time he walked across a football field.

 

His head sought out the well known metal

away from the grass.

 

The temple met the machine.

Father said his blood quickly poored over the sideline.

No football fields have pink lines.

© Ida Linde, Maskinflickans testamente (2006)

Det var första gången han gick över en fotbollsplan.

 

Huvudet sökte sig bort från gräset

mot det välbekanta järnet.

 

Tinningen mötte maskinen.

Far sa att blodet snabbt flöt ut över sidlinjen.

Inga fotbollsplaner har rosa streck.