Sören´s voice is difficult to hear

like it is always snowing between him

and his surroundings.

 

When Coach Stig walks down the sideline

Sören cries out after him:

”Stig! Stigge! Stickan!”

 

Sören tells the woman next to him that

”Stig, he is a good guy”

and carries on with searching.

 

One of these days Sören will get deposit on all the cans

and get rich.

Then he will buy a present for Stig

because Stig does such a good job.

© Ida Linde, Maskinflickans testamente (2006)

Sörens röst är svår att höra

som att det alltid faller snö mellan honom

och hans omgivning.

 

När tränare Stig går längs sidlinjen

ropar Sören efter honom

“Stig! Stigge! Stickan!“

 

Sören säger till kvinnan bredvid att

“Stig, det är en bra kille han“

och fortsätter att leta.

 

En dag ska Sören panta alla burkar och bli rik.

Då ska han köpa en present till Stig

eftersom Stig gör ett sådant bra jobb.