The Old Women

by Eva Luka


The Old Women

The old women wearing grey suits, sweaty

former nursemaids, bearers

of snakes and medusas, foster-mothers of bald

teddy bears in their

empty wombs. The old women

without wombs. The old women

who have forgotten: they collect

only what is. Toadstools

and small change, rain-worms.

Grey-haired; not our mothers,

not us. High heels

on varicose legs; a face – the posthumous

mask of Marilyn.

That’s not us. We still

regularly gaze into the face

of the bloody moon in the toilet

bowl. Youth, you howl

like a dog; you depart

on a very strange road.

© Eva Luka, translated by James Sutherland-Smith

Staré ženy

Staré ženy v sivých kostýmoch, upotené

bývalé varovkyne, nositeľky

hadov a medúz, pestovateľky vyplešivených

medvedíkov vo svojej

vyprázdnenej maternici. Staré ženy

bez maternice. Staré ženy,

čo zabudli: zbierajú

už iba, čo je. Muchotrávky

a mince, hlístočky.

 

Sivovlasé; nie naše matky,

nie my. Vysoké podpätky

na kŕčovitých nohách; tvár – posmrtná

maska Marylin.

 

Nie sme to my. My ešte

pravidelne pozeráme do tváre

krvavému mesiacu v záchodovej

mise. Mladosť, skučíš

ako pes; odchádzaš

 

veľmi čudnou cestou.