The Centaur

by Eva Luka


The Centaur

The centaur with a mysterious, wild body

blackened by the nocturnal music, with the sight

of abandoned crows in the end of November,

comes near to my house, in his mouth

a silver harmonica. He is calling me outside, centaur, discharging

glittering saliva, winding it round the corners of my autumn abode

like a cobweb, impatiently shaking his head and breathing greedily

behind my windows, centaur

without time, without the will to wait,

without a face.

 

So many times I was already prepared

to go out, into the dusk of a garden,

to touch his chest, to have a look at his profile;

so many times I was watching, hidden in a heavy

cloth of the curtains, how he waves his hips,

how the harmonica throws starry lightenings

onto his hairy sex.

 

As soon as I expose myself to his hands, I too

will be circumfused with a sent of a strange cellars that hangs over him,

after his kiss I will sense

the taste of ginger and dreadful forest, from my palm

he will carefully bite out a pearl;

 

I will come back deranged, without the will

to wait, without time; like an eternal spider

I will start to wind the house from inside

 

by sombre saliva.

© Eva Luka, translated by James Sutherland-Smith

Kentaur

Kentaur s tajomným, divým telom,

sčernetým nočnou hudbou, s pohľadom

opustených vrán na konci novembra,

prichádza

k môjmu domu, v ústach strieborná

harmonika. Volá ma von, kentaur, vypúšťa

trblietavé sliny, omotáva nimi ako pavučinou

rohy môjho jesenného príbytku, netrpezlivo

potriasa hlavou, dychčí za oknami, kentaur

bez času, bez vôle čakať,

bez tváre.

 

Toľkokrát som už bola

pripravená vyjsť von, do šera záhrady,

dotknúť sa jeho hrude, obzrieť si tmavý profil;

toľkokrát som sa pozerala ukrytá v ťažkej

látke závesov, ako sa vlní v bokoch, ako mu

harmonika hádže hviezdne blesky

po srstnatom pohlaví.

 

Len čo sa vydám napospas jeho rukám, obleje

i mňa tôňa čudných pivníc, čo ho sprevádza,

po jeho bozku pocítim v ústach

chuť zázvoru a desivého lesa, z dlane mi opatrne

vyhryzne perlu;

 

vrátim sa pomätená, bez vôle

čakať, bez času; ako večný pavúk

začnem omotávať znútra dom

 

temnými slinami.