High

Today I will not go down the same road 

I will turn left 

I may see a child 

whose ball flies away on the street 

and I will return it to him, as my day 

always politely returns 

the loneliness in the playground 

when I  kick it

high

© Nikolina Andova

Високо

Денес нема да одам по истиот пат

ќе скршнам лево

можеби ќе видам како на некое дете

му излетува топката на улицата

и ќе му ја подадам назад, како што мене денот

секогаш љубезно ми ја враќа

самотијата во игралиштето

кога ќе ја шутнам

високо

© Nikolina Andova