Hurry up and wait!

by Vladimir Martinovski


Hurry up and wait!

               Hurry to get to the park and wait there for the trees to blossom. Hurry up to get into the concert hall and wait for the conductor to wave his baton. Hurry up to get on the plane and wait for the pilot to get the permission to take off. Hurry up to catch the first bus from the airport to town and then wait for the tram that will take you to the square. Hurry up to get on with your heavy trunks and wait for your ticket to be stubbed. Hurry up to get to the square in time, stand behind the monument and wait for me there. Hurry up and wait!

               I might be a bit late.

© translated by Kalina Janeva

ПОБРЗАЈ И ПОЧЕКАЈ!

               Побрзај да стигнеш до паркот и таму почекај да расцутат дрвцата. Побрзај да влезеш во концертната сала и чекај диригентот да замавне со палката. Побрзај да се качиш на авионот и чекај пилотот да добие дозвола за полетување. Побрзај да го фатиш првиот автобус од аеродромот до градот и таму чекај го трамвајот што ќе те однесе до плоштадот. Побрзај да се качиш со тешките куфери и почекај да ти го побараат билетот. Побрзај да стигнеш навреме на плоштадот, застани до споменикот и почекај ме таму. Побрзај и почекај!

               Веројатно малку ќе задоцнам.

© Vladimir Martinovski