Sick leave

A healthy person has thousand wishes.

A sick - only one

Chekhov

 

I don’t have to

run like a panther,

          swim like a dolphin,

          hop like a rabbit –

I am satisfied if my knee does not hurt when I walk.

 

I don’t have to

sing like a nightingale,

          howl like a cheetah,

          move stones like Orpheus –

I am satisfied if my throat does not hurt when I talk.

 

I don’t have to

drink expensive drinks

          kept for ages in oak barrels

          nor herb potions with fancy Latin names –

I am satisfied that I can drink this cup of tea together with your smile.

© translated by Milan Damjanoski

НА БОЛЕДУВАЊЕ

Здравиот човек има илјада желби.

Болниот – само една.

Чехов

 

Не мора да 

трчам како пантер

          да пливам како делфин

          да скокам како зајак –

доволно ми е да одам без да ме боли коленото

 

Не мора да

чрчорам како славеј

          да викам како гепард

          да ги придвижувам камењата како Орфеј – 

доволно ми е да зборувам без да ме боли грлото

 

Не мора да

пишувам како оние што сакам да ги читам –  

          доволно ми е кога в постела ќе прочитам:

          Она што не боли не е живот,

она што не минува – не е среќа...

 

Не мора да

пијам скапи пијалаци

          чувани во дабови буриња со децении

          ни еликсири од билки со долги имиња на латински –

доволна ми е оваа шолја чај заедно со твојата насмевка

© Vladimir Martinovski