Easy Rider

by Marius Burokas


Easy Rider

i will ride

the blazing bus in the dark

through the station

of insomniac bums

past the Soviet suburbs

of trenches, embrasures

and pill-boxes

 

i will ride

quietly smoldering in

an aquarium of flame

past tenement rows

through the dregs of darkness

eyeballs and teeth

shining white

 

i will watch

how the city closes up

into the fist of a flower

how its sandy

underground roots

stir and seek

 

i will ride

the blazing bus

 

farther

deeper

 

into the horrible

hospitality of nature

a damp refuge

of purling moss

 

i will ride

to try on wet

and cold clothing

 

to lie

face-up

in an echoing spire

 

to burn out

© translated by Rimas Užgiris

Easy Rider

važiuočiau tamsoj

liepsnos autobusu

pro stotį

pilną nemigos klipatų

pro priemiesčius

su apkasais, ambrazūrom

ir dzotais

 

važiuočiau ramiai

rusendamas

ugnies akvariume

pro daugiabučių riekes

dantis ir akių obuolius

boluojančius

tamsos tirščiuose

 

regėčiau

kaip susiskleidžia miestas

gėlės kumštuku

kaip kruta ir vejas

smėlėtos

jo požemių šaknys

 

važiuočiau

liepsnos autobusu

 

tolyn

gilyn

 

į siaubingą

gamtos svetingumą

drėgną prieglobstį

gurgiančias samanas

 

važiuočiau

matuotis šalto

ir šlapio drabužio

 

atsigulti

veidu į aidintį kupolą

 

išdegti

© Marius Burokas