i have read you

over many years

 

your slim wrinkles

capillaries

agape

 

in the darkness

malleable emery paper

 

in the darkness

 

we merge

as one month

into another

© translated by Rimas Užgiris

įsiskaičiau į tave

per tiek metų

 

į plonytes raukšles

kapiliarus

atvertis

 

tamsoj

tampi švitrine

 

tamsoj

 

pritampam

kaip vienas mėnuo

prie kito

© Marius Burokas