hedgehog in a poetic haze

by Marius Burokas


hedgehog in a poetic haze

a soft-bellied girl

with thorns grown into her soul

 

emerged from the fog

 

with ruffled hair

caught in the drizzle

 

she trustingly lapped

from the same bottle,

cuddling at my side,

 

we sat by the river:

a rusted boat

yellow leaves three fingers wide

mineral water murmured

 

for three nights i slept

with that hedghog

by my side

 

i took her home,

she followed me herself

 

go,

i tell her, enough already,

bye

 

the poetry is over

the festival done

the temporary winners

have all gone home

 

so go,

i say, without a whimper,

we are the ultimate knaves, hedgie

 

go back

to the book

in which i will write you up

after many years

 

sniveling from

 

longing

 

then you will have your revenge

 

no?

© translated by Rimas Užgiris

ežiukas poetiniam rūke

minkštapilvė mergaitė

su į sielą įaugusiais spygliais

 

išniro iš rūko

 

pasišiaušus

dulksnos nulyta

 

patikliai lakė

iš to paties butelio

glaustėsi

 

sėdėjom prie upės:

surūdijęs laivelis

geltonų lapų per tris pirštus

mineralinis čiurlena

 

tris naktis miegojau

su tuo ežiuku

pašonėj

 

parsivežiau namo

pati parsekė

 

eik,

sakau, užtenka jau,

iki

 

baigės poezija

festivalis uždarytas

laikini nugalėtojai

skirstos namo

 

eik,

sakau, nežliumbus,

niekšai mes paskutiniai, ežiuk

 

grįžk

į knygutę

 

kurioj tave aprašysiu

po tiek metų

 

apsisnarglėjęs iš

ilgesio

 

taip ir atkeršysi,

ane?

© Marius Burokas