Fog

I saw fog

flood lakes

hanging islands in the air

 

my lake

is flooded

my islands

hung high

as in Swift

 

            ––you understand

            how everything tapers:

            visits

            embraces

            teeth and hair––

 

the fog will rise to your eyes

and you'll lose your lover's scent

even though you flew

like a moth to that flame

 

drinking will discolor

your tongue

as wit turns viscous

and eloquence stutters

 

            –still, you can always grope

            with dull fingers

 

            to close the clasps of oblivion

© translated by Rimas Užgiris

Rūkas

mačiau

kaip rūkas apsemia ežerus

pakabina salas

 

manasis

jau apsemtas

manosios

jau pakabintos

aukštai

it Svifto vadovėlyje

 

- supranti

kad viskas tik retės:

apsilankymai

apkabinimai

dantys ir plaukai -

 

balsvumas lips prie akių

mylimosios nebeužuosi

nors lėkdavai

kaip drugelis į liepsną

 

gėrimas gelsvins

liežuvį

sąmojis taps glitus

o iškalba mikčios

 

- tačiau visada sugraibysi

grumbančiais pirštais

 

užmaršties užtrauktuką

© Marius Burokas, Išmokau nebūti (Tyto Alba, 2011)