for Tomas Arūnas

 

my daughter

led you

shabby prince

over the bridge

so slowly and solemnly

as if on the other side

of the sombre tenements

there waited

peace

and the perfection of rebellion

even

the sweet crack

of the bottle-cap

opening

© translated by Rimas Užgiris

            Tomui Arūnui

 

mano dukra

vedė tave

apšepusį karaliūną

tiltu

taip lėtai ir iškilmingai

lyg kitapus

tarp niūrių penkiaaukščių

pagaliau lauktų

ir ramybė

ir maišto išsipildymas

ir net

tas saldus trekštelėjimas

atsukant

butelio kamštelį

© Marius Burokas