Laundromat

by Marius Burokas


Laundromat

So many girls with highlighted hair

folding their underwear

to the drone of laundry machines

neon

and the TV news

 

Stealthily, I watch

them perform the ritual

baskets full of underwear

with the lingering scent of flesh

 

So serious

so pretty

and so focused these girls

who don't know me at all

bending over their brimming baskets

 

A foreign language

foreign bodies

and foreign me

quickly stuffing

his rags

into the washing machine's throat

 

His chest tightening

alone

and completely naked

the Lithuanian poet

© translated by Rimas Užgiris

Skalbykla

Tiek šviesiaplaukių mergaičių

lankstančių apatinius drabužėlius

skalbimo mašinų gaudesys

neonas

TV žinios

 

Vogčiomis žiūriu į jas

atliekančias apeigas

pintinės pilnos apatinių

kvepiančių skalbimu

kvepiančių kūnu

 

Tokios rimtos

tokios gražios

ir užsimiršusios mergaitės

manęs nepažįstančios mergaitės

pasilenkusios ties kupinomis pintinėmis

 

Svetima kalba

svetimi kūnai

svetimas aš

paskubomis grūdantis

savo drapanas

į skalbyklės gerklę

 

Suspausta krūtine

Vienišas

visiškai nuogas

lietuvių poetas

© Marius Burokas, Būsenos (LRS leidykla, 2005)