Let’s strew the streets

by Giedrė Kazlauskaitė


Let’s strew the streets

Let’s strew the streets with flower petals

you white bridal girls

the Easter of brides is here.

 

Cars and buses and trucks

even little horses with carriages

carousel elephants and kids with bikes –

we hurl flowers in their faces.

 

Girls love girls

in the small town streets

they kiss, run away from the procession

then kiss again in the doorway of the church.

 

Tomorrow they’ll die

leafed through and written off.

 

Tomorrow I’ll die

of reading and writing.

© Six young Lithuanian poets / Laurynas Katkus, Tomas S. Butkus, Marius Burokas, Jurgita Butkytė, Agnė Žagrakalytė, Giedrė Kazlauskaitė (Vaga, 2002), translated by Rita Gelumbickaitė and Kerry Shawn Keys

Let’s strew the streets

Barstykime žiedlapiais gatves,

baltų nuotaikų mergaitės,

nuotakų velykos atėjo.

 

Mašinos ir autobusai, ir sunkvežimiai

net arkliukai su karietaitėm

karuselių drambliai ir bambliai su dviračiais –

bloškėme gėles jiems į veidus.

 

Mergaitės myli mergaites

provincijos gatvėse

jos bučiuojasi, pabėga iš procesijos

vėl bučiuojasi bažnyčios tarpdury.

 

Rytoj jos mirs

nuskaitytos ir nurašytos.

 

Rytoj aš mirsiu

nuo skaitymo ir rašymo.

© Giedrė Kazlauskaitė, Heterų dainos: keturiasdešimt eilėraščių. – V. (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008)