I raped myself

by Giedrė Kazlauskaitė


I raped myself

I raped myself

in an armchair under a laurel

to the sounds of pseudo-sacred music

ameno dorime

padre

 

the girl I kissed in my dream

turned into my mother

I woke up with a shrunken libido

and dangling breasts

 

her heavy breathing at night

the breaking of waves in my sea

the blocked up nostrils of seagulls

their muted cries

 

the god of meadows and milk

bids farewell to the ships

with thoughts from our evening prayers

in the morning he turns back into

my father in the life-vest of the world

 

his daughter who raped herself

is afraid of two things:

the night and the day

© translated by Rita Gelumbickaitė and Kerry Shawn Keys

I raped myself

Išprievartavau save

fotelyje po lauramedžiu

skambant pseudosakralkinei muzikai

ameno dorime

padre

 

mergaitė, kurią bučiavau sapne

pavirto man motina

susigėdusi nubudau

sumažėjusiu libido

išsiplaiksčiusiom krūtim etc

 

jos alsavimas naktį

mano jūros bangų mūša

ir užsikimšusios nosytės žuvėdrų

prislopinti klyksmai

 

pievų ir pieno dievas

palydi laivus mintimis

iš mudviejų vakarinių maldų

ryte atvirsdamas tėvu

su pasaulio gelbėjimo liemene

 

jų išsiprievartavusi duktė

bijo dviejų dalykų:

nakties ir dienos

© Giedrė Kazlauskaitė, Six young Lithuanian poets / Laurynas Katkus, Tomas S. Butkus, Marius Burokas, Jurgita Butkytė, Agnė Žagrakalytė, Giedrė Kazlauskaitė (Vaga, 2002)