Lifting

Half my friends from the yard were going to the gym,

so I decided one day, enough was enough:

I would go too.

 

The gym sported so many mirrors

that the first weight I had to bear

was my own reflection in the glass.

 

I did that neighborhood gym for a month,

but my image didn’t change.

 

When it looked like all this was in vain –

why burden myself if there is no gain? –

my grandfather died.

 

The wake was in the central funeral home –

just above our gym.

 

I went up the stairs; I went

down the stairs; I saw myself in the mirror –

Arnold Schwarzenegger looked back

at me –

 

and there was nothing I couldn’t lift.

 

And there will be nothing.

© translated by Rimas Uzgiris

Pakelti

Pusė kiemo draugų lankė kačialką,

todėl ir aš vieną dieną nusprendžiau žūtbūt

pasekti jų pavyzdžiu.

 

Toje kačialkoje buvo daug veidrodžių –

ir pirmasis sunkumas, kurį teko pakelti –

mano paties atspindys juose.

 

Kačialinaus mėnesį, bet vaizdas

nė kiek nesikeitė.

 

Kai jau atrodė, kad bergždžias šis reikalas,

kad kam taip save kankinti, jei nieko iš to nebus –

mirė senelis.

 

Jį pašarvojo centrinėje miesto šarvojimo salėje –

tiesiai virš mūsų kačialkos.

 

Užlipau laiptais aukštyn; nulipau

laiptais žemyn; pažvelgiau į save veidrody –

ir Arnoldas Schwarzeneggeris pažvelgė iš to veidrodžio

į mane –

 

ir nieko nebuvo, ko negalėčiau pakelti.

 

Ir nieko nebus.

© Aivaras Veiknys, Paukštuko liudijimai (LRS leidykla, 2014)