Night spent in the temple of a patient God

by Bejan Matur


Night spent in the temple of a patient God

I

You chose your exile among rainswept mountains.

 

Where you lingered last night

was the home of the patient god

the home where a human is equipped with compassion.

No need for temples, I said.

This is simply a place.

The human soul must surely be a temple.

And rain the river of homelessness

reminds us of god and childhood.

 

II

You chose your exile among rainswept mountains.

 

The beauty of making mistakes

and the peace of pain.

Everything led you to emptiness.

And you, you looked at the pale flowers of patience and wept.

You slept in his arms as though nothing existed.

There shall be a journey made to the mountain and exile chosen.

And a human wanted from god.

 

We must listen again to that music.

That place was not meant for loving.

© translated by Ruth Christie

Sabır tanrısının tapinağinda konaklama

I.

Yağmurlu dağların arasından gurbetini seçtin.

 

Son gece beklediğin yer

Sabır tanrısının eviydi.

İnsanı merhametle donatmanın evi.

Tapınaklara gerek yok dedim.

Burası sadece bir yer.

İnsanın ruhu tapınak kılınmalı.

Ve yağmur, yersizliğin nehri.

Tanrıdan ve çocukluktan hatırlanan

 

II.

Yağmurlu dağların arasından gurbetini seçtin.

 

Yanılmanın güzelliği

Ve huzuru acının.

Her şey seni bir boşluğa uladı.

Ve sen, sarı sabır çiçeklerine bakıp ağladın.

Onun koynunda yokmuş gibi uyudun.

Bir dağa gidilecek, gurbet seçilecek.

Ve insan istenecek tanrıdan.

 

Tekrar dinlemeli o müziği.

Sevişmenin tamamlanmadığı o yer.

© Bejan Matur