Creation

by Bejan Matur


Creation

Listen and look, mountains rise into being.

Underground rivers shrink

to sluggish inner blood.

A lapis-blue vein

atoms of dust.

Perhaps only a wind knows earth.

 

The wind touches trees and humans and dies away.

© translated by Ruth Christie

Yaradılış

Dinle bak, dağlar oluşuyor.

Yer altı nehirleri çekiliyor

İçinin pıhtılaşmış kanına.

Lapis bir damar

Toz zerreleri.

Belki bir rüzgâr tanıyor yeryüzünü.

 

Ağaçlara ve insana dokunup ölüyor rüzgâr.

© Bejan Matur