Decay hidden from God

by Bejan Matur


Decay hidden from God

Streets etched on the earth with a sharp sword,

narrow, no meeting points.

Traces of blood, life leaking away.

Pouring from the memory of an ancient land,

mould enters the walls.

 

Decay hidden from god.

And the son to be sacrificed, ready.

 

Instead of the old princes of darkness,

cats remain with their long tails.

The shadow of fountains,

the serrated dagger,

the steel that probes within.

And the dialect surviving from a people,

incense,

the staircase.

 

Every door waits for a neck

to be bowed in submission.

© translated by Ruth Christie

Çürüme, tanrıdan gizlenen

Keskin bir kılıçla toprağa çizilmiş

Dar ve kavuşmasız sokaklar.

Kan izi, kaçıyor hayat.

Küf, eski yurdun belleğinden akarak,

Giriyor duvarlara.

 

Çürüme, tanrıdan gizlenen.

Ve kurban edilecek oğul hazır.

 

Kediler, eski karanlık prenslerin yerinde,

Uzun kuyruklarıyla duruyorlar.

Fıskiyelerin gölgesi,

Dişli hançer,

İçerde ilerleyen çelik.

Ve bir halktan artakalan lehçe,

Tütsü,

Merdiven.

 

Her kapı eğilecek bir boynu bekliyor.

© Bejan Matur