Earth's dream

by Bejan Matur


Earth's dream

In its loneliness the nightsky

thought,

Why these stars?

Why this voice humming in my heart of darkness?

When the voices recede

what’s left

but oppression gnawing at my soul?

 

If the Pole Star moves one second from its place,

does the fisherman lose his way?

Does the shepherd forget his whistle?

Perhaps nothing,

nothing, can alter the truth of me.

I am earth’s dream.

A sleeper ending his sleep

will see when he wakes,

real darkness beyond.

© translated by Ruth Christie

Yeryüzünün düşü

Göğün gecesi yalnızken

Düşünmüş,

Bu yıldızlar niçin?

Neden içimin karanlığında uğuldayan bu ses?

Sesler çekilse

Ne kalır

Ruhumu kemiren boğuntudan geriye?

 

Kutup yıldızı yerinden oynasa bir an,

Balıkçı mı şaşırır yolunu,

Çoban mı unutur ıslığını?

Belki de hiçbir şey,

Hiçbir şey hakikatimi değiştirmez.

Yeryüzünün düşüyüm ben

Uykusunu bitiren insan

Uyanınca görecek

Asıl karanlık ötede.

© Bejan Matur