For this experiment I had to falsify evolution. The weightless drops of the first spring rain slowly roll down the fern leaves and call on philodendrons, the lowest class of vegetation of the Brazilian rain forest, a scene of the accident from which I escaped to Poland. That is why in Poland I suppressed the evolution of fern and monocots, deleted uneven flower formulas. The only allowed place of solitude in Poland is tamed by the soft wallpapers of a guest room. Solitude melts inside warm porcelain cups and evaporates into literature. All that I don't possess here, the spring flood of growth within the window frame, I paired in order to prevent the horror of an encounter with the alien solitude of nature, that eerie pain of bone marrow corroded by acid that flows through our body when into our gaze, which is lazily welling out over the green bottom of a rain forest, plunges a bloody torch of bloomed bromelias. Poland is an ethereal dome, widely overhanging life like the thin cell wall of a tropical greenhouse at the botanic garden. But an evolutional censorship conducted in the beginning of Poland makes her structure porous. Every inch of every non-invented forest is thicker and filled with more content than the entire Poland. In the atrophic evolutionary tree of Poland the branch of saprophytic bacteria never grew, thus the dry fallen leaves never rot here, they pile up from autumn to autumn and slowly bury this experiment.

© translated by Serena Todesco and Silvestar Vrljić

Za ovaj eksperiment morao sam falsificirati evoluciju. Bestežinske kapi prve proljetne kiše kotrljaju se sporo niz listove paprati i dozivaju filodendrone, najniži vegetacijski sloj brazilske prašume, poprište nesreće od koje sam pobjegao u Poljsku. Zato sam u Poljskoj spriječio evoluciju paprati i jednosupnica, izbrisao neparne cvjetne formule. Jedino dopušteno mjesto samoće u Poljskoj pripitomljeno je mekim tapetama gostinjske sobe. Samoća se otapa u toplim porculanskim šalicama i isparava u književnost. Sve ono što ovdje ne posjedujem, proljetnu poplavu rasta u prozorskom okviru, upario sam da spriječim užas susreta sa stranom samoćom prirode, stravičan bol kiselinom izgrizene leđne moždine koji nam prostruji tijelom kada nam se u pogled koji se lijeno prelijeva zelenim dnom prašume zarije krvava zublja rascvale bromelije. Poljska je prozračna kupola, široko natkriljuje život poput tanke stijenke tropskog staklenika u botaničkom vrtu. Ali evolucijska cenzura provedena u njezinu začetku strukturu joj čini šupljikavom. Svaki pedalj svake neizmišljene šume gušći je i sadržajniji od cijele Poljske. U zakržljalom evolucijskom stablu ovoga izmišljenog svijeta nikad nije izrasla grana saprofitnih bakterija, pa suho otpalo lišće nikad ne istrune. Taloži se iz jeseni u jesen i polako zatrpava eksperiment.

© Ivan Šamija