Note on Premonition

by Evelina Rudan


Note on Premonition

Word falls apart into a hundred million parts

irretrievable like mercury in a broken thermometer

and yet somewhere, like mercury, again they come together

yet you aren't there any more

to adopt that newly arranged word

take it in your lap, nurse it,

tell it 'you are mine now'

and you are not in the spaces of silence

where the word has not started to fall apart yet

let alone pull back into the mercury tail

in fact you are nowhere

only sensing that there could be

some time more mindful than this breaking off,

more mindful of the new arrangement

more attentive than the silence

in which you could live by

some otherworldly, yet wholesome you

But, until that happens,

write down the premonition.

© translated by Boris Gregorić

Zapis o slutnji

Riječ se rasipa u sto milijuna dijelova

a svi su neuhvatljivi poput žive iz razbijena toplomjera

i opet se negdje sastaju poput te iste žive

samo što tebe tamo više ne bude

da posvojiš tu nanovo složenu riječ

uzmeš je u krilo, odnunaš

i kažeš sad si moja

a ne bude te ni u prostorima šutnje

tamo gdje se riječ još nije ni počela rasipati

a nekmoli spajati u živinu repu

ne bude te zapravo nigdje

samo slutiš da bi moglo biti

neko vrijeme pomnije od rasipanja,

pomnije od novoga slaganja

brižljivije od šutnje

u kojem bi mogla pribivati

neka onkrajna, ali posve cjelovita ti

No, dok se to ne dogodi,

piši slutnju.

© Evelina Rudan