Lombardy

by Evelina Rudan


Lombardy

Lombardy is a stout province,

so stout that I know not

precisely on which map to chart it,

surely not the one in which I record

spaces for a diary. 

 

Thus, the stout Lombardy,

a non-diaristic province, with a lovely name

that expresses well my mood,

rolling, rounded, puckered

(the bilabials could work better if they were

called puckerers e.g.), brilliant with slow ending,

similar to Gaillardia, which is cow's name

and in some parts the name for a lily.

In these parts, I haven't been there in a while,

but I will seek the answers I laid out there

while the boughs bordered the sky

in the bright sunset.

 

Lombardy, so good,

that's how my notebook

with the answers shall be called.

Lombardy and Gaillardia,

all the rest is smoke.

© translated by Boris Gregorić

Lombardija

Lombardija je jedna stamena pokrajina,

stamena toliko da ne znam

na koju bih je točno kartu ucrtala,

svakako ne na onu u koju bilježim

mjesta za dnevnik.

 

Dakle, Lombardija je stamena,

nednevnička pokrajina, lijepa imena

koje dobro izražava moje raspoloženje,

kotrljajuće, oblo, napućeno

(jer dvousnenici bi bolje činili kad bi se zvali

pućnici npr.), blistava i usporena završetka,

sliči Galjardi, koja je kravlje ime

i epitet lukavice u nekim krajevima.

U njima, tim krajevima, odavno nisam bila,

u njima ću negdje pri kraju

tražiti odgovore koje sam postavila

dok su krošnje rubile nebo

u vedri suton.

 

Lombardija, kako dobro,

tako će mi se zvati bilježnica

s odgovorima.

Lombardija i Galjarda,

a sve ostalo je dim.

© Evelina Rudan