Better Times Are Coming

by Asja Bakić


Better Times Are Coming

The Radio says: it will be difficult again

I’m in the tram and I'm not sure

is it referring to the lack of money, or

the fact that I have to stand

all seats are taken, except one

which everybody avoids because it faces backwards

 

I sit down, confidence overtakes me

as large as a leaf of branched philodendron

it expands, it pushes people away and makes space

I do not mind sitting backwards

and looking in the opposite direction

 

radio continues: hard times are coming

but now I know, now I'm ready -

sitting, when seated bad news is easier received

but as I’m sitting backwards

I think backwards, I hear backwards:

good times are coming

 

anew: it will be difficult again

but I always have it difficult and I don’t know

why anymore

 

I hear rustling of leaves, palm trees maybe

I turn around, some passenger

has a verdure confidence -

motionless, but splendid

same as me

© translated by Asja Bakić

Dolaze bolja vremena

Radio kaže: opet će nam biti teško

u tramvaju sam i nisam sigurna

misli li na manjak novca, ili

što moram stajati

sva su mjesta zauzeta, osim jednog

naopakog koje svi izbjegavaju

 

sjednem, obuzme me samopouzdanje

kao veliki list razgranatog filadendrona

širi se, odguruje ljude i pravi mjesta

meni ne smeta sjediti naopako

i gledati u suprotnom smjeru

 

radio nastavlja: dolaze teška vremena

ali sad već znam, sad sam spremna –

sjedim, sjedeći se loše vijesti lakše primaju

ali dok sjedim naopako

mislim naopako, čujem naopako:

dolaze bolja vremena

 

a onda ponovno: opet će nam biti teško

ali meni je uvijek teško i ne znam više

pogoditi zašto

 

čujem šuškanje lišća, palme možda

okrećem se, netko od putnika

ima biljno samopouzdanje –

nepokretno, ali sjajno

isto kao ja

© Asja Bakić