Robin Hood calls me on my mobile to ask

about my annual statement of accounts.

The consolidated, he hastens to add.

He couldn’t open the attachment.

‘Who is what is another’ I say and

shout out the amount of compensation.             

He mourns and ponders how much we try

our best to ship a load of coral-red hyacinths

to Japan. How does that come about,

don’t well-trodden rambling routes continue beyond

Cyrillic signposts? Past the Ural Mountains

blue loses its patent.

© Tom Van de Voorde

Robin Hood belt op mijn gsm en vraagt hoe

mijn jaarrekening ervoor staat.

De geconsolideerde, voegt hij eraan toe.

Hij kreeg een bijlage niet open.

‘Wie is wat is een ander’ zeg ik en

roep hoeveel de afkoopsom bedraagt.

Hij rouwt en bedenkt hoezeer we ons best doen

ladingen vol koraalrode boshyacinten

naar Japan te verschepen. Hoe doe je zoiets,

geijkte wandelpaden reiken toch verder

dan Cyrillische wegwijzers? Voorbij de Oeral

verliest blauw zijn patent.

© Tom Van de Voorde