Ask Neda

how many red colours

does a paving brick have

 

when masked animals  

chant your name

 

with borrowed voice

make folk sound

 

important dreams disguised

as pity, iconic peace.

 

Nameless singers strew

butterflies on the ground, land

 

on thirsty stones,

the naked rain.                       

© Tom Van de Voorde

Vragen aan Neda

hoeveel kleuren rood

een straatsteen telt

 

als dieren gemaskerd

je naam scanderen

 

met geleende stem

lieden belangrijk laten

 

zijn, dromen vermomd

als vergeving, iconische vrede.

 

Naamloze zangers strooien

vlinders op de grond, strijken

 

neer op dorstige stenen,

de naakte regen.   

© Tom Van de Voorde