Cosmetics

When I tried to adorn your neck              

I found a goose wrapped round it. Updown.

 

Its long neck hooked to yours                                     

your chest a featherfan.

 

Where is the gravity of all

of this, I thought, not

 

knowing you were in fact pinned

to the ground, or embracing the thought

 

that the art of flying is a moment                                

mastered sideways.

© Tom Van de Voorde

Cosmetica

Toen ik je hals wou versieren, bleek

er een gans aan te hangen. Overkop.

 

Haar lange nek gehaakt aan de jouwe,

je borstkast een waaier van veren.

 

Waar bleef de zwaartekracht van dit

alles, dacht ik nog, niet

 

wetende dat je eigenlijk aan de grond stond

genageld, noch mijn gedachte omarmde

 

dat vliegkunst een ogenblik is

dat zijdelings wordt aangeleerd.

© Tom Van de Voorde