Endear me

making the sign of the cross           

with a shoe

 

above a skull

or on someone’s back                     

 

paint it

with home-grown paint                   

 

fragrant with carmine acid,

when they wash you

 

or threaten you with music.

Ah you foolish louse,                     

 

don't steel yourself with armour.

Let me draw those blood red

 

lines, explain

minutely what

 

a noun such as police                               

sounds like in a dead language.

© Tom Van de Voorde

Verteder me

door een kruis te slaan

met een schoen

 

over een schedel

of op een rug

 

te schilderen

met zelfgemaakte verf,

 

geurend naar karmijnzuur,

als men je wast

 

of bedreigt met muziek.

Ach jij dwaze schildluis, 

 

pantser je niet. Laat me

die bloedrode lijnen

 

tekenen, haarfijn

uitleggen hoe

 

een woord als politie

in een dode taal klinkt.

© Tom Van de Voorde