We fold old money and leave

the dead to pay, secure          

 

blankets, dry out tapestries

and dig for sand.

 

How many colours forfeit our

homes, till the fulfilment

 

of a rudderless sea.

Dogs feign slogans

 

and count the folds

for unsuitable victims.                    

 

Yet here we stand,

in birches peaceful white

 

something other than latent

clueless in the sand.

© Tom Van de Voorde

We vouwen oud geld en laten

de doden betalen, bevestigen

 

doeken, drogen tapijten

en graven naar zand.

 

Hoeveel kleur verbeurt ons

wonen, tot vervulling

 

van een stuurloze zee.

Honden veinzen slogans

 

en tellen plooien

voor ongeschikte slachtoffers.

 

Hier staan we dan,

in berken vrede wit

 

iets anders dan latent

benullig op het strand.

© Tom Van de Voorde