Unnatural Enemies

by Tom Van de Voorde


Unnatural Enemies

Deep in the desert

we put on animal masks

and think of grain threshers,

from before the industrial revolution

 

*

 

We don’t wear helmets,

no beads without an eye

on guest chambers

 

*

 

What a lovely view

a tapestry rolled out,

dazzling, wild and crisp

 

*

 

We embrace each other’s women

prefer the light

© Tom Van de Voorde

Onnatuurlijke vijanden

Diep in de woestijn

een dierenmasker opzetten

en denken aan graandorsers,

van voor de industriële revolutie

 

*

 

We dragen geen helm,

geen blik zonder oog

op gastenkamers

 

*

 

Wat een mooi zicht

een tapijt voor ons uitgerold,

flitsend, onstuimig, fris

 

*

 

We omhelzen elkaars vrouwen

geven de voorkeur aan licht

© Tom Van de Voorde