Bludgeoning their own species

by Tom Van de Voorde


Bludgeoning their own species

 

Tick off something like Switzerland or Mercedes                

and stay abreast of what inspires us

 

or send a postcard to train one’s memory

in colour, often beaten by the wind.

 

We drink from jugs and see the houses             

in toy-perspective. A worn out palm leaf

 

shimmers on chalk, fights off beloveds                               

and the logic of shell deposits.

© Tom Van de Voorde

Hun knuppelende soortgenoten

Iets als Zwitserland of Mercedes aanvinken

en op de hoogte blijven van wat ons bezielt

 

of een postkaart versturen om je geheugen te trainen

op kleuren, veelal in de wind geslagen.

 

We drinken uit kruiken en kijken naar huizen

in speelgoedperspectief. Een vermoeid palmblad

 

schemert op kalk, vecht tegen geliefden

en de logica van schelpenbanken.

© Tom Van de Voorde