Four Questions about a Hat

by Tom Van de Voorde


Four Questions about a Hat

Bring a sail to glide

while you’re in an operation

 

Welcome everyone

in your highest blue.

 

Cover a cluster with pigments

brush away the grass

 

because you don’t want to wake up

to the propeller’s hum.

 

Dance on singular legs

or a sensitive pair of scales.            

 

And clear away the leaves

long before they get wet.

© Tom Van de Voorde

Vier vragen over een hoed

Een zeil laten zweven

terwijl je een operatie ondergaat

 

in je hoogste blauw

iedereen Welkom heet.

 

Een cluster met kleurstof bedekken

en het gras wegvagen

 

omdat je niet wakker wilt worden

bij het geruis van een schroef.

 

Dansen op enkelvoudige benen

of een rakelingse weegschaal.

 

En bladeren ruimen

lang voordat ze nat worden.

© Tom Van de Voorde