Unnatural Enemies

by Tom Van de Voorde


Unnatural Enemies

A plan in the shape                         

of a floor plan

of the Kremlin

 

*

 

Almost a floating island,

a sea-gull confirms this

and plenty of steel                                   

 

*

 

Criminal lawyers                             

counter unintended decorum

 

*

 

Something like nothing but the truth

singing the praises of a nation

keeping it hale and hearty                        

 

*

 

Thousands of cables

or a torn shopping bag

 

*

 

Snipers on the roof

count newspapers, soldiers             

tap the roller blinds

 

*

 

counsellors, caution

 

*

 

In the palm of my hand

a list of countries

where it is already light

 

*

 

and obscured citizens            

singing willy-nilly

 

*

 

are exposed

 

*

 

and this, and this, and this

© Tom Van de Voorde

Onnatuurlijke vijanden

Een plan in de vorm

van een plattegrond

van het Kremlin

 

*

 

Een bijna drijvend eiland,

een meeuw die dat bevestigt

en heel veel staal

 

*

 

Strafpleiters

tegen toevallig fatsoen

 

*

 

Iets als de enige waarheid

die een natie bezingt

en gezond houdt

 

*

 

Duizenden kabels

of een kapotte boodschappentas

 

*

 

Boven de daken

tellen speurders kranten, soldaten

kloppend tegen raamtextiel

 

*

 

voorlichters, voorzichtig

 

*

 

In de palm van mijn hand

een lijst die landen opsomt

waar het al licht is

 

*

 

en verdoezelde burgers

die zingen, willens nillens

 

*

 

worden blootgesteld

 

*

 

en dit, en dit, en dit

© Tom Van de Voorde